Автор: zwonulladm

Обмяна на студенти през 2014 година

Очакванията обмена на студенти по света са той да нарасне със 7% на година. Това е новата стратегия, по която ще бъдат привличани чуждестранни студенти в Европа и към страни от останалите региони на света. Предстоящите програми се очаква да осигуряват умения на студентите, необходими за международна кариера. Очакваният брой на студенти по света се

Continue Reading…

Обучения по програми за студентски обмен

Защо да следваме извън пределите на Европа. Пласира ли се повече човешкият ресурс на завършили извън страната. Какви са ползите от обучение и студентски обмен извън граница, на тези и още много въпроси младите днес търсят адекватни отговори. Истината е, че вече е съвсем реално и възможно всеки завършващ средното си образование да кандидатства и

Continue Reading…

Инфо за портала

В този портал може да намерите много полезна информация за студентските организии, които спомагат за студентския обем между Европа и останалия свят.