Обучения по програми за студентски обмен

Защо да следваме извън пределите на Европа. Пласира ли се повече човешкият ресурс на завършили извън страната. Какви са ползите от обучение и студентски обмен извън граница, на тези и още много въпроси младите днес търсят адекватни отговори.

Истината е, че вече е съвсем реално и възможно всеки завършващ средното си образование да кандидатства и следва извън пределите на страната. Факт е, че вече има програми, които подпомагат младите студенти за следване в чужбина.

Какви са изискванията за кандидат студенти в чужбина и какво може да се очаква:

На първо място лицата трябва да са студенти в университет от различни страни по света;

По тях се отпускат средства по европейски програми и кандидатите могат да участват в страни извън Европа, както и да следват в университети в ЕС;

Вече има програми, които предлагат академично сътрудничество на студенти от ЕС в страни като Япония, Австралия, Република Корея и Нова Зеландия;

В случаи, че университета, в който следвате участва по други европейски програми, може да се включите с възможности за обмен на отдела за международен обмен на студенти към вашия университет;

Одобрените кандидати получават стипендия, наричана още подпомагане за таланти;

Изискванията за кандидати на стипендии са лицата да са интелигентни и да имат добър успех от средното образование. Наред с това се изисква кандидатите да са личности, ангажирани социално към различни дейности. Съществуват организации, които насърчават само бъдещи студенти, а други са ориентирани и към докторанти.

Субсидирането става или от държавата, или от икономиката, или от църквата. Наред с тях съществуват и частни сдружения.

Тук трябва да се отбележи, че някои от университетите в Европа имат голям наплив от чуждестранни кандидати, а кандидатстването за стипендии силно се ограничава, поради конкуренцията. В такъв случаи трябва предварително да се вземе под внимание факта.

За одобрените кандидати по програми от ЕС трябва да се има в предвид следното:

Кандидатите не плащат такси за регистриране или за обучение на университета, който приема;
В тези случаи обучение в чужбина е неразделна част от програмата за обучение;
Всеки одобрен кандидат получава стипендия от програми за разходи по пътуване и издръжка;
Всеки обучаван студент получава признаване на периода на обучение извън страната;
Обмена на студенти включва признаване на периода за обучение извън страната. Той се договаря преди старта на програмата;
Съвместните учебни програми позволяват на всеки желаещ да се запише в програма на университет, разположен в страни от ЕС и извън Европа;
Обученията включват провеждане на изследвания в няколко страни, а края на програмата се получава диплома от всяка от страните. Стипендиите са за студенти от целия свят.