Обмяна на студенти през 2014 година

Очакванията обмена на студенти по света са той да нарасне със 7% на година. Това е новата стратегия, по която ще бъдат привличани чуждестранни студенти в Европа и към страни от останалите региони на света. Предстоящите програми се очаква да осигуряват умения на студентите, необходими за международна кариера. Очакваният брой на студенти по света се предполага, че ще бъде увеличи четири пъти или това е със 100 млн. за 2000 г., а до 2030 година да достигне до 400 млн. Значително ще нарасне и броят на студенти, в чужбина и най-вече в страни като Южн Корея, Китай и Индия. Обмена на студенти в Европа е около 45% от всички студенти от чужди страни.

Новата програма, която се очаква да стартира през януари на 2014 г., „Еразъм+“, ще наблегне над броят на обменният персонал и студенти, а това ще доведе до увеличаване от 135 000 за една година. По статистики от предни години цифрите ще са със 100 000 повече, от досегашните с програма „Еразмус Мундус“.

Според твърденията на Европейска комисия, всяка страна-членка отговаря по свое му за реформиране на система за висше образование и предлагането на международен обмен на студенти. Очакванията са през настоящите 2014 и до 2020 г. кандидатствания за програма „Еразъм+“ да се инвестира в мобилност, международни партньорства, съвместни образователни степени и развитие на персонал.