Инфо за портала

В този портал може да намерите много полезна информация за студентските организии, които спомагат за студентския обем между Европа и останалия свят.