Обмяна на студенти през 2014 година

Очакванията обмена на студенти по света са той да нарасне със 7% на година. Това е новата стратегия, по която ще бъдат привличани чуждестранни студенти в Европа и към страни от останалите региони на света. Предстоящите програми се очаква да осигуряват умения на студентите, необходими за международна кариера. Очакваният брой на студенти по света се предполага, че ще бъде увеличи четири пъти или това е със 100 млн. за 2000 г., а до 2030 година да достигне до 400 млн. Значително ще нарасне и броят на студенти, в чужбина и най-вече в страни като Южн Корея, Китай и Индия. Обмена на студенти в Европа е около 45% от всички студенти от чужди страни. Continue reading Обмяна на студенти през 2014 година

Обучения по програми за студентски обмен

Защо да следваме извън пределите на Европа. Пласира ли се повече човешкият ресурс на завършили извън страната. Какви са ползите от обучение и студентски обмен извън граница, на тези и още много въпроси младите днес търсят адекватни отговори.

Истината е, че вече е съвсем реално и възможно всеки завършващ средното си образование да кандидатства и следва извън пределите на страната. Факт е, че вече има програми, които подпомагат младите студенти за следване в чужбина.

Какви са изискванията за кандидат студенти в чужбина и какво може да се очаква:

На първо място лицата трябва да са студенти в университет от различни страни по света; Continue reading Обучения по програми за студентски обмен

Инфо за портала

В този портал може да намерите много полезна информация за студентските организии, които спомагат за студентския обем между Европа и останалия свят.